Radno vrijeme kapele

Radno vrijeme kapele u zimskom periodu je od 10:00 do 16:00 časova, a u ljetnjem od 09:00 do 18:00 časova.

Odluku o radnom vremenu kapele možete preuzeti klikom na link ispod.