Aktivnosti na novom gradskom groblju u Budvi

D.O.O. ,,Pogrebne usluge« Budva je od osnivanja do 2017 godine izradilo 258 grobnica. Tokom 2017.godine preduzeće je nastavilo sa investicionim aktivnostima oko dalje izgradnje Novog groblja. Izgrađeno je 6 dvostukih grobnica i 6 duplih porodičnih grobnica. Takođe je u toku godine odrađen ulaz u groblje za specijalizovano pogrebno vozilo, kao i stepenice sa lijeve i desne strane od ulaza.

U 2018. godini:

- U maju mjesecu je opština izgradila novih 39 grobnih mjesta.
- U novembru je završen kameni zid sa jugoistočne strane u dužini od 35m ukupne površine 192m2

U 2019 godini:

U toku 2019 godine na Novom gradskom groblju su odrađene sledeće stvari:
- U martu je izvršeno betoniranje grobnih staza ukupne površine 554m2.
- U julu mjesecu su završene nove dvostruke grobnice, ukupno 14.
- U oktobru je završeno još 12 novih grobnih mjesta.
Do kraja godine planirano je da se izrade stubovi na ulazu u groblje gde ce se posle postaviti kapija. Dalje je planirano da se obloži sa kamenom zid sa leve I desne strane na ulazu kao I izrada žardinjera gde će se zasaditi zelenilo.

U 2020 godini:

U toku 2020 godine na Novom gradskom groblju su odrađene sledeće stvari:
- U januaru i februaru je urađeno sređivanje ulaza u groblje. Izvršeno je obalaganje kamenom stubova na ulazu u groblje, zatim potpornih zidova sa lijeve i desne strane ulaza u groblje
- Izrađene su 3 žardinjere i obložene kamenom
- Postavljene su 3 kapije na ulazu u groblje, velika kapija na centralom dijelu gde je ulaz za kola i dvije koje su predviđene za ulaz ljudi na groblje
- U nastavku ogradnog kamenog zida na jugoistočnoj strani groblja izađen je zid u dužini od 25m
- U septembru je završeno 25 grobnica
- U Petrovcu je u septembru otvorena prodavnica pogrebne opreme i ujedno ovdje se mogu dati oglasi i čitulje za dnevne novine